Siirry sisältöön

Tietoa hankkeesta

Mahdollisuus osallisuuteen -hanke on Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Suomen Romanifoorumin yhdessä perustama ja toteuttama hanke. Molemmilla toimijoilla on pitkä ja monipuolinen kokemus vastaavista hankkeista. Yhteistyötä on tehty myös aiemmin ja siten oli luontevaa lähteä toteuttamaan tätäkin yhdessä.

Taustalla vaikuttivat etenkin kokemukset aiemmista hankkeista. Romanikentällä on toteutettu etenkin työllisyys- ja koulutuspolkuihin tähtääviä hankkeita. Kuitenkin tätä laajempi, yhteisöön kuuluvien hyvinvointi, tulevaisuudenusko, oman arvon tunnistaminen, kyky hallita omaa elämäänsä ja kyky nähdä mahdollisuuksia, on jäänyt vähemmälle. Nämä ovat asioita, joita työllisyys- ja koulutuspoluilla eteneminen edellyttää. Ja tähän tämä hanke tähtää.

Mahdollisuus osallisuuteen -hanke on ainutlaatuinen. Se tunnistaa osallisuuden haasteiden taustalla olevat syyt, kuuntelee alueiden ja niiden väestön tarpeita sekä vastaa niihin kohdennetusti. Hanke tuo alueiden omat osaajat yhteen ja auttaa heitä lisäämään osaamistaan sekä vahvistamaan alueellisia yhteistyösuhteitaan.

Hankkeen toiminta

  1. Tuo ihmisiä yhteen pohtimaan omaa ja oman perheen hyvinvointia sekä elämän tavoitteita.
  2. Antaa konkreettisia keinoja ja välineitä hyvinvoinnin, osallisuuden sekä elämänhallinnan vahvistamiseen. Auttaa poluilla kohti koulutusta ja työllistymistä.
  3. Rakentaa yhteisöllisyyttä; vahvaa alueellista yhteistyötä yhteisen hyvän edistämiseksi.
  4. Merkitsee pysyvyyttä: hankkeen toiminta juurrutetaan alueiden pysyviksi toiminnoiksi. Hyvä toiminta mallinnetaan ja levitetään muuallekin Suomeen.

Hanke on käynnissä 1.9.2023-31.8.2026 ja sitä osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR+).

Toivotamme kaikenikäiset romanitaustaiset osallistujat lämpimästi mukaan hankkeen toimintaan. Lisäksi hanke toivottaa tervetulleeksi kaikki yhteistyöehdotukset.

Mahdollisuus osallisuuteen -hanke: Osallisuutta kasvattamassa, hyvinvointia lisäämässä, polkuja rakentamassa ja yhteisöllisyyttä vahvistamassa.