Siirry sisältöön

Katri ja Saara – Diakin lämmin ja aikaansaava duo

Tämä blogiteksti esittelee hankkeen toisen kaksikon, Katri Janerkon ja Saara Still-Malekin. Lue, miten he päätyivät ainutlaatuiseen Mahdollisuus osallisuuteen -hankkeeseen.

Olemme Katri ja Saara, Diakonia-ammattikorkeakoulussa syksyllä aloittanut kaksikko, joka täydentää Mahdollisuus osallisuuteen -tiimin Kyöstin ja Rositan kanssa. Kiinnostuimme tästä hankkeesta sen ihmisläheisyyden ja osallistavan luonteen takia.

Olemme molemmat työskennelleet vuosikausia etenkin nuorten parissa ja kohtaavassa työssä. Olemme nähneet kuinka merkityksellistä ihmisen kuunteleminen ja auttaminen on. Meistä parasta työssä on se, kun sillä on todellinen ja positiivinen vaikutus osallistujien elämään.

Yksilön voimaantuminen ja pientenkin tavoitteiden saavuttaminen on työn todellinen palkinto ja kantava voima. Siksi olemme myös tässä hankkeessa.

Meistä parasta työssä on se, kun sillä on todellinen ja positiivinen vaikutus osallistujan elämään.

Tutustu Saaraan

Saara on Diakonia-ammattikorkeakoulusta sosionomiksi viime keväänä valmistunut kohtaamisen ammattilainen, joka koki jo opiskelujen aikana kutsumusta vähemmistötyöhön. Saara työskentelee hankkeessa hankeasiantuntijana.

”Koin Helsingin kaupungin perhetyössä ja nuorten aikuissosiaalityössä työskennellessäni, että aito ja lämmin kohtaaminen on merkityksellistä luottamuksen rakentamisessa. Oma haaveeni oli tehdä työtä yhteisöjen keskellä yhdessä toimien ja yhteisön ääntä kuullen ja kunnioittaen.”

”Ajattelen, että aidon, lämpimän ja kohtaavan yhteisötyön merkitystä ei voida korostaa liikaa, kun halutaan luoda siltaa yhteisöjen ja eri toimijoiden välillä.”

Tutustu Katriin

Katri puolestaan on vähemmistöjen osallisuuskysymyksiin erikoistunut väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta, jolla on vahva koulutus-, nuorisotyö- ja projektityön tausta. Katri työskentelee hankkeessa projektipäällikkönä.

”Pitkään yhdistyskentällä toimineena olen huomannut, kuinka vapaaehtoistyöllä ja alueiden asukkaiden omalla aktiivisuudella voidaan saada paljon aikaan. Tässä hankkeessa pääsemme rakentamaan toimintaa, joka kaikessa monipuolisuudessaan tulee tuomaan paljon hyvää näille alueilla.”

”Vuosien aikana olen tehnyt muun muassa jalkautuvaa nuorisotyötä, vetänyt elämänhallintaa lisääviä vertaisryhmiä sekä rakentanut yhdistys- ja sidosryhmätoimintaa. Yksittäin nämä ovat kaikki tärkeitä yksilöitä sekä perheitä tukevia aktiviteetteja, mutta tässä hankkeessa pääsemme tekemään tätä kaikkea. Toiminnan jatkuvuuden ja sen palvelevuuden näkökulmasta, parasta on vielä se, että teemme tätä alueiden omien osaajien kanssa.”

Yhteistyö kantaa

Katri ja Saara pitävät Mahdollisuus osallisuuteen -hankkeessa erinomaisena sitä, että työtä tehdään yhteisöistä käsin ja yhteisöjen kanssa. Ei niiden ulkopuolelta.

Sen sijaan, että osallistujat olisivat passiivista kohderyhmää, tässä hankkeessa kaikilla on mahdollisuus olla aktiivisia tekijöitä. Hanke mahdollistaa tämän myös sillä, että se on tarkoitettu kaikenikäisille ja näin edustaa koko yhteisön elinkaarta. Hanke on todellakin alueiden ja yhteisöjen summa.

Hanke on mennyt kovaa vauhtia eteenpäin ja olemme jo päässeet tapaamaan alueiden yhteisöjä useaan kertaan. Vastaanotto on ollut lämmin. Olemme iloisia päästessämme työskentelemään näin tärkeässä hankkeessa Kyöstin ja Rositan sekä alueiden ihmisten kanssa.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi ja rohkaisemme kiinnostuneita soittelemaan meidän suuntaamme.

Aurinkoista kevättä toivotellen,

Katri ja Saara